Πληροφορίες...

Πληροφορίες...

Σκοπός του σωματείου είναι η συμβολή στην καλλιέργεια της αθλητικής παιδείας, του τόπου και των ιδεωδών του αθλητισμού γενικότερα.

Μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού είναι:

 Η οργάνωση και παραγωγή ενημερωτικών και ψυχαγωγικών, αθλητικών εκπομπών στo www.yellowradio.gr, από την οποία εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός «YELLOW RADIO» από το νομό Θεσσαλονίκης.
 Η υποστήριξη, οργάνωση και λειτουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας καθώς και η έκδοση, οργάνωση και λειτουργία έντυπου μέσου με αθλητική θεματολογία.
• Η καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση αθλητικού εν γένει υλικού.
 Η κάθε είδους συνεργασία με άλλους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς με αθλητικό ενδιαφέρον, σκοπούς και αντικείμενο.

Από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του το σωματείο αποδεικνύει τη δυναμική του. Μέσα σε λίγες εβδομάδες λειτουργίας του αριθμεί ήδη 100 μέλη, οι οποίοι προσφέρουν χρήματα μηνιαίως και εθελοντική εργασία.

Παράλληλα με την ακάματο εργασία εθελοντών, το ραδιόφωνο σιγά-σιγά, με νέο δυναμικό και ανανεωμένο πρόγραμμα, παράγει υγεία, υπηρετεί την αλήθεια της ενημέρωσης και χωρίς παρωπίδες προσφέρει μια όαση στους φιλάθλους του Άρη και όχι μόνο.

Στο εγγύς μέλλον πρόθεση όλων είναι τα έσοδα του YELLOW RADIO από τις εμπορικές του δραστηριότητες (διαφημίσεις, χορηγίες, SMS) να καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του.

O εθελοντισμός όμως με την χρηματοδότηση αλλά και την προσωπική εργασία (εθελοντές ηχολήπτες, παραγωγοί, διοικητικοί) θα παραμένει ασπίδα και διακριτή διαφορά του YELLOW RADIO.

Η Ομάδα Δράσης YELLOW RADIO

  newdenim